Αρχική

Το Αλφαβητάρι
Οικονομικών
στην Κύπρο
Το πρόγραμμα οικονομικού αλφαβητισμού που δημιουργεί υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αλφαβητάρι Οικονομικών, μετά την επιτυχημένη του εφαρμογή στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή πάνω από 500 εκπαιδευτικών, από σχολεία σε 400 σημεία της χώρας και σε συνεργασία με 16 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (διάστημα 2019 – 2021), τώρα ταξιδεύει και στην Κύπρο!

Στόχος του προγράμματος «Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο» είναι η προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης στις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας και τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της διασύνδεσης της χρηματοοικονομικής παιδείας και της εκπαίδευσης για την ενεργό πολιτειότητα. Το πρόγραμμα προωθεί τον οικονομικό εγγραμματισμό ως βασική δεξιότητα ζωής για τη λήψη ενήμερων και συνειδητών αποφάσεων, όχι μόνο για ατομική αλλά και συλλογική δράση, υπευθυνότητα και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Το Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο βασίζεται στη μεθοδολογία του προγράμματος Οικονομικής Εκπαίδευσης Αλφαβητάρι Οικονομικών, με τις απαραίτητες τοπικές προσαρμογές, ακολουθώντας μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση για την ενδυνάμωση των μαθητών και μια προσέγγιση εκπαίδευσης εκπαιδευτών (train the trainers)  για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στις τάξεις τους. Στόχος είναι μέσα από το πρόγραμμα να επιμορφωθούν 250 εκπαιδευτικοί και να εκπαιδευτούν 3.500 μαθητές και μαθήτριες μέσω της εφαρμογής του υλικού στις τάξεις τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις τάξεις της 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και για το Γυμνάσιο.

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, υλοποιείται από την ActionAid, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Μπορείς να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου για συμμετοχή στο πρόγραμμα στην παρακάτω φόρμα: ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός
στην Κύπρο

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες για το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο, τα ποσοστά είναι αρκετά χαμηλά. Περίπου 6 στους 10 Κύπριους στο ηλικιακό εύρος 18-64 παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, με το πρόβλημα να εντοπίζεται εντονότερο ανάμεσα στους νέους[1].

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) η οποία καταδεικνύει ότι οι νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση στον ενήλικο πληθυσμό και αυτό ισχύει για όλες τις διαστάσεις του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, δηλαδή τις γνώσεις, τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία[2].

Η οικονομική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα στα σχολεία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, γι΄ αυτό μέσα από το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο» επενδύουμε σε αυτήν, στοχεύοντας να συμβάλουμε στον οικονομικό αλφαβητισμό των νέων.

 

   

Παραπομπές

[1] Andreou, Panayiotis C., and Dennis Philip (2018). Financial Knowledge Among University Students and Implications for Personal Debt and Fraudulent Investments. Cyprus Economic Policy Review 12, 3–18.

[2] Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (2021). Αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Κύπρο

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Μέσω του προγράμματος Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο μπορείς να συμμετέχεις σε δωρεάν επιμόρφωση διάρκειας 3 (διαδικτυακή επιμόρφωση) ή 4-6 ωρών (δια ζώσης επιμόρφωση), στην οποία θα λάβεις όλα τα εφόδια για να μπορείς να εφαρμόσεις το εκπαιδευτικό υλικό «Αλφαβητάρι Οικονομικών» στην τάξη σου. Με την επιμόρφωση θα ενισχύσεις τις δεξιότητές σου στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, θα έχεις καθοδήγηση για τον τρόπο ενσωμάτωσης του υλικού στην τάξη σου και για την εφαρμογή της παιδαγωγικής μεθοδολογίας του προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού και των δεξιοτήτων ζωής των μαθητών και των μαθητριών σου.

Εκπαιδευτικό υλικό

Με τη συμμετοχή σου στην επιμόρφωση αποκτάς πρόσβαση και στους εκπαιδευτικούς οδηγούς του προγράμματος που περιλαμβάνουν εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για τον/την εκπαιδευτικό και τετράδιο με φύλλα εργασίας για τον μαθητή και τη μαθήτρια, προσαρμοσμένα για την 5η-6η Δημοτικού και για το Γυμνάσιο. Περιλαμβάνει δραστηριότητες ψυχοπαιδαγωγικής ενδυνάμωσης, δραστηριότητες που εισάγουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σταδιακά στην κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών, βήματα για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων μέσα από ομαδική συνεργασία, ιδέες και εργαλεία για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες γνώσεις και δεξιότητες στην καθημερινή ζωή.

Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην επιμόρφωση του προγράμματος παρέχεται στη συνέχεια συμβουλευτική καθοδήγηση για την υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη. Η συμβουλευτική καθοδήγηση θα είναι διαθέσιμη από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 και από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως και τον Νοέμβριο του 2023. Περιλαμβάνει τόσο ατομικές συνεδρίες με μέντορα που θα σου έχει ανατεθεί, για διευκρινίσεις ως προς το υλικό και την εφαρμογή του στην τάξη, καθώς και ομαδικές συνεδρίες για την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς και την ανάληψη μεμονωμένων ή συλλογικών δράσεων.

Το πρόγραμμα στην πράξη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από το Γυμνάσιο Απερίου Καρπάθου, έπαιξαν το παιχνίδι ρόλων «Το δικαίως επιχειρείν», πήραν τους ρόλους των βασικών εμπλεκόμενων στην παραγωγή και πώληση της μπανάνας και διαπραγματεύτηκαν την αμοιβή τους!

* Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Οικονομικής Εκπαίδευσης «Αλφαβητάρι Οικονομικών» το 2020.

Το πρόγραμμα στην πράξη

Μαθητές και μαθήτριες από το 6/Θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών επεξεργάστηκαν την έννοια και τις λειτουργίες της οικονομίας, με τη δραστηριότητα «Παιχνίδι Ενεργοποίησης» να δημιουργεί καταιγισμό ιδεών!

* Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Οικονομικής Εκπαίδευσης «Αλφαβητάρι Οικονομικών» τον Νοέμβριο του 2020.

Δηλώσεις εκπαιδευτικών

Μου δημιουργήσατε την επιθυμία για περαιτέρω επιμόρφωση σε οικονομικά ζητήματα. Πιο πριν δεν το σκεφτόμουν ιδιαίτερα...Σας ευχαριστούμε ΠΑΡΑ πολύ!
Α.K., εκπαιδευτικός.

Ευχαριστούμε πολύ! Ανυπομονώ να αξιοποιήσω στην τάξη το υλικό σας και να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα!
Σ.Χ., εκπαιδευτικός.

* Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τις επιμορφώσεις του Προγράμματος Οικονομικής Εκπαίδευσης Αλφαβητάρι Οικονομικών το 2020.

Το Αλφαβητάρι Οικονομικών της ActionAid

Έλα να δημιουργήσουμε μία κοινωνία ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών.

Για οτιδήποτε χρειάζεσαι σχετικά με το πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις με e mail στο Education.hellas@actionaid.org.